Tønsberg Næringsforening

Webinar: Pensjonskonto

21

Januar

Egen pensjonskonto - hva må du som arbeidsgiver gjøre?

Stortinget har vedtatt at alle arbeidstakere som har innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver får en egen pensjonskonto. Målet med ordningen er en mer effektiv forvaltning
av pensjonspengene, slik at ansatte får bedre oversikt og mer pensjon for hver sparte krone.

Egen pensjonskonto har stor betydning for de ansattes fremtidige pensjon. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å gi dem nok og relevant informasjon, slik at de kan ta velinformerte valg knyttet til egen pensjonskonto. 

HVA: Weninar om pensjonskonto

HVEM: DNB ved Jens Marius Jensen 
NÅR: Torsdag 21. januar kl. 14:00
INNLOGGING: Du vil motta link til Teams sammen dag kl 12:00