Tønsberg Næringsforening

Teamsmøte om bylogistikk

Zoommøte om bylogistikk 26. november kl 9:00 til 10:30
Møte er i samarbeid med Fylkeskommunen
Utredning av bylogistikk for VestfoldbyeneVestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å skaffe seg mer kunnskap om temaet bylogistikk. I handlingsprogrammet til Regional transportplan for Vestfold er det vedtatt å lage en oversikt over kunnskapsgrunnlag og aktuelle prinsipper for varelevering i by. Tønsberg er valgt som case for arbeidet. Tønsberg Næringsforening sine medlemmer, politikere og ansatte i kommunene  inviter til en gjennomgang av prosjektet og ikke minst si hva de mener. Møte vil i sin helhet foregå på Teams.

 Praktisk informasjon til gjennomføring av våre Teams/Zoom møter: du melder deg på i linkene i dette dokumentet. Dagen før vil du motta en link til møte fra Heidi i TNF. Du kobler deg på, velger om du vil ha på kamera, men viktig at du slår av mikrofonen. I chatten kan du stille spørsmål eller kommenterer.

Påmeldingen er stengt.