Tønsberg Næringsforening

Miljøsertifisering i gruppe

Miljøfyrtårn+ Et nettbasert kurs med sertifisering

Bli med på kurs nå, og bli Miljøfyrtårn sertifisert innen utgangen av året 2020!
Oppstart 27.oktober, klokken 09:00

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.
I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

COVID-19 har medført økt søkelys på bærekraft, og ønske fra myndigheter om å gjenoppbygge en grønnere økonomi.
Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. 

Åtte gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:
1. Bli Bærekraftig
2. Oppnå konkurransefortrinn
3. Styrk merkevaren
4. Kutt kostnader
5. Sett mål og skap resultater
6. Senk sykefraværet
7. Få kvalitetsstempel
8. Bygg omdømme og lederskap

Kurset inneholder:

  • 4 obligatoriske moduler som dekker kravene til å bli Miljøfyrtårn
  • 4 timer med gruppeveiledning med spørsmål og svar
  • Individuell veiledning til hver enkelt virksomhet
  • 4 frivillige bonusmoduler som dekker spesielle bransjekrav og introduksjon til FN’s bærekraftsmål og sirkulær økonomi.
  • Egen gruppe på Internett for dialog mellom deltakerne, og svar på spørsmål
  • Sertifiseringsmøte og sertifisering.

 
Alle moduler gjennomføres nettbasert via Teams eller Zoom.

Kurspris: 12.490,- NOK + mva,  inkluderer sertifisering.*  
I tillegg kommer avgift til Miljøfyrtårnstiftelsen etter de til enhver tid gjeldende satser.

Påmeldingen er stengt.