Tønsberg Næringsforening

Ledelseskurs

10

September

Mer info kommer.

Det vil bli et todelt seminar: første del er gartis - andre del går man i dybden og denne delen vil kreve en egnegandel fra deltagerne.