Tønsberg Næringsforening

Kurs i mediekontakt og medietrening

Målet med kurset er å gjøre deltakerne bedre i stand til å takle kriser og vanskelige mediesaker. Samtidig håper vi deltakerne også blir mer motiverte og kompetente til å bruke media som kommunikasjonskanal for positive saker. Det legges opp til et kurs i to deler, hvor del en er gratis for TNFs medlemmer.

Om kursholder
Thor Erling Lund er Sivilmarkedsfører fra BI/Greenwich University, og er daglig leder i Consilio Kommunikasjon. Han har også bakgrunn som EMEA Director i det internasjonale byrånettverket IPREX, og som foreleser og sensor i kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Som kommunikasjonsrådgiver har han mye praktisk erfaring i krise- og mediehåndtering, og han har trent flere hundre ledere i disse temaene ved Consilios kurs. 

Kurset vil bestå av to deler:

Del 2: Gratis kurs fra kl 9 - 11
”Dagens mediebilde og hvordan du kan nå fram med ditt budskap”.
- Omdømmebygging
- Hvordan en krise tester omdømmet
- Dagens mediebilde
- Sosiale medier uten filter
- Hva er en sak, og hvordan kan du fange oppmerksomheten
- God krisekommunikasjon
- Møtet med media og hvordan du kan stille forberedt
- Hvordan kan du påvirke saken?
- Non-verbal kommunikasjon. Kroppspråk og budskapsformidling.
I tillegg får du praktiske eksempler og erfaringer fra mediehåndtering.

Del 2: Praktisk trening foran kamera med evaluering fra kl 12 -16
Andre del vil være en praktisk øvelse der deltagerne får prøve seg i en intervjusituasjon foran kamera. Vårt hovedformål med treningen er dels å gjøre deltakerne bedre i stand til å takle krevende mediesaker, men like mye motivere og dyktiggjøre deltagerne til aktivt å bruke media som kommunikasjonskanal for positive saker. Erfarne rådgivere med journalistbakgrunn vil være intervjuere. På forhånd har vi utarbeidet ulike scenarier som kan gjenspeile reelle situasjoner deltakerne kan komme opp i.
Deltagerne brifes og stilles overfor en konkret intervjusituasjon med relevans til det deltageren kan oppleve i det praktiske liv. Intervjuene foregår med pågående journalist og TV/videokamera. Etter en intervjurunde gjennomgås videoopptaket og evalueres sammen med gruppen. Treningen tar sikte på å øve opp intervjuobjektet i å takle vanskelige spørsmål og i å gjøre en «god figur» foran kamera.

Grunnen til at vi velger å legge vekt på TV-intervjuet er at denne formen krever mest av deltagerne, og  de forberedelsene man må gjøre for andre typer intervjuer, vil også gjelde for et TV-intervju. Sagt på en annen måte: Fikser man et TV-intervju, så fikser man også et avisintervju.
Consilio holder jevnlige kurs i medietrening og krisekommunikasjon. Evaluering av tidligere kurs har gitt en score med et gjennomsnitt på over 9 på en skala fra 1-10. Samtlige deltakere har oppgitt at de har opplevd progresjon gjennom kurset og føler seg mer beredt til å møte mediene

Praktisk del gjennomføres to ganger, med etterfølgende evaluering.
Praktisk del fra kl 12-16
Kr 4000,- per deltaker.

Påmeldingsfrist innen 31. januar.

Påmeldingen er stengt.