Tønsberg Næringsforening

Generalforsamling

Som medlem ønskes din bedrift velkommen til generalforsamling - denne gangen skal vi være i 8.etg på Stasjonen.

Vi håper du tar deg tid til å være med på en uformell middag som starter umiddelbart etter generalforsamlingen - vi forflytter oss da ned til 1. etg

Velkommen!

Agenda:

1.    Registrering av fremmøtte medlemmer
2.    Valg av møteleder
3.    Godkjennelse av innkalling
4.    Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
5.    Årsberetning
6.    Fastsettelse av revidert årsoppgjør
7.    Fastsettelse av neste års kontingent
8.    Valg av styret, herunder valg av styrets leder og nestleder
9.    Valg av revisor
10.  Valg av valgkomite                                                                                                                                  
11. Saker som styret eller ett foreningsmedlem ønsker forelagt generalforsamlingen og som er innmeldt til styret innen 1. februar hvert år. Ved stemmelikhet på generalforsamlingen, anses det vedtak fattet som møtelederen stemmer for. Dersom det kreves av styret eller en av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, skal det foretas skriftlig valg.

Etter selve generalforsamlingen inviteres alle med ned til middag i 1. etg. Der serveres det en 3 retters middag med drikke som betales av hver og en deltager.

Forrett:
Piggvar m/fermentert selleri og fennikel 
Hovedrett:
Reinsdyr m/soppmajones, purre, grønnkål & potet
Dessert:
Sjokolade m/nyr og salt karamell.   

Pris 575 kr + drikke

Sakspairer:
http://www.tonsbergnf.no/om-oss/arsmote/

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmeldingen er stengt.