Tønsberg Næringsforening

Frokostseminar 31. august

Presentasjonsteknikk og nervøsitet

Noen mennesker leverer gode presentasjoner gang etter gang, mens andre fomler eller blir lammet av nerver. Må det være sånn? Hva kan trenes og hva kan gjøres? Alle kan ikke bli magiske, men alle kan bli bedre. Vi ser på noen enkle faktorer som kan påvirke din presentasjon. Målet er å bli tryggere, tydeligere og mer interessant. 

Sted: Bydelshuset

Tid: 8- 10, frokost serveres fra kl 7.45

Carl André jobber i Consilio som ble etablert i 1995 med en idé om strategisk og helhetlig tilnærming til kommunikasjon. De utgjør et selvstendig og uavhengig kommunikasjonsbyrå uten eksterne eiere. Carl André Christensen er kursholder med over 15 års fartstid innen kommunikasjonsfaget med spesialfelt presentasjonsteknikk. Han er utdannet adjunkt med undervisningsbakgrunn fra grunnskole, folkehøgskole og universitet og har gjennom sin bakgrunn fra sang og teater en mangesidig erfaring som formidler, utøver, dramatiker, kordirigent og regissør. Han har journalisterfaring, jobber med tekstutvikling og underviser i stemmebruk. Hans undervisningsform  fokuserer på å gjøre fagstoff lettere forståelig gjennom variasjon av teori og praktiske øvelser. Sammen med presise tilbakemeldinger og fokus på pedagogisk forståelse legger dette et godt grunnlag for å kunne gi et helhetlig tilbud til mennesker som skal kommunisere med mennesker. Carl André har i en årrekke vært fast kursholder for bl.a. Confex, Juristforbundet og Negotia.

NB: det er begrensede antall plasser og medlmmer av TNF vil bli prioritert hvis det blir fullt.

Påmeldingen er stengt.