Tønsberg Næringsforening

Frokostmøte

PSTS ÅPNE  TRUSSELVURDERING

Tid: 13. februar kl 8.30 - 10.00

Sted: NOKAS - Tønsberg

Vær rask ute med å meld deg på - begrensede antall plasser.

 

I samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) ønsker vi velkommen til frokostmøte for næringslivet i Vestfold.

Det norske samfunnet er generelt preget av tillit. Norske borgere har ikke bare tillit til hverandre, men i stor grad også til demokratiet, myndighetene, politiet og domstolene. Dette er en viktig verdi for et samfunn, men ikke noe som vi kan ta for gitt. Skal graden av tillit opprettholdes i fremtiden, må man unngå at det skapes polariserende konfliktlinjer i befolkningen. Den årlige trusselvurderingen er en vurdering av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året. Målgruppen for dette forkostmøte er næringslivet i Vestfold. I arbeidet med vurderingen har PST benyttet informasjon fra en rekke ulike kilder og samarbeidet med flere andre myndighetsorganer.

 

 

Påmeldingen er stengt.