Tønsberg Næringsforening

Frokostmøte november

Velkommen til frokostmøte på Stasjonen 8.etasje

 

Håndtering av risiko i kontrakter i usikre tider.

Hvordan best manøvrere handel og kontrakter i tidene vi nå er inne i?

Usikre tider med blant annet krig, inflasjon, høyere råvare- og energipriser, økte renter og skatter og kutt i offentlige utgifter kan føre til prisøkninger, betalingsutfordringer, konkurser, endret vareflyt mv. Håndtering av risiko i kontrakter er da viktigere enn noen gang.

Terje Dahl Svendsen, Ruben Skifjell Hoffgaard og Caroline Jahre Viksand fra Tenden Advokatfirma kommer for å fortelle om håndtering av risiko i allerede inngåtte kontrakter. De vil også gi praktiske råd og tips om hvilke grep man kan ta for å håndtere risikoen i nye kontrakter.

 

 

Økonomiske utsikter – Hva blir følgene av rentekalddusjen for økonomi og markeder?

 

Seniorøkonom Ingvild Borgen fra DnB vil holde foredraget.

 

Påmeldingen er stengt.