Tønsberg Næringsforening

Frokostmøte

Vi setter verdi på agendaen - denne gangen skal vi høre om sikring av bedriftens verdi og hva som vil påvikre boligenes verdi i tiden fremover.

 

Vern om bedriftens verdier  

Har du tenkt på hvilke rettigheter og underliggende verdibærere som ligger i bedriften din, og hvor godt disse er sikret? Hva kan du gjøre for å hindre at andre etterligner dine produkter? Hva gjør du dersom en nøkkelansatt tar med seg din kunnskap til en konkurrent? Advokater fra Tenden peker på fallgruver og praktiske løsninger for å sikre sentrale rettigheter og verdibærere i bedriften.

 

Tilstandsrapport for boligmarkedet: Hva skjer når rentene stiger?

Hovedforedragsholder Formuesforvaltning: Erling Røed Larsen

Erling Røed Larsen er en norsk samfunnsøkonom. Han er professor II ved Handelshøyskolen BI, Forskningssjef Eiendomsverdi, Seniorøkonom II Formuesforvaltning og forfatter av flere bøker som formidler samfunnsøkonomi. Han kommer fra Larvik.

Røed Larsen ser på de viktigste driverne av boligmarkedet, og forklarer hva som har ligget bak flere tiår med stigende boligpriser.

I tillegg vender han blikket fremover og diskuterer viktige faktorer som kan påvirke boligprisene i Tønsbergregionen.

Alle vil ha veinett uten køer og hyppige direktetogavganger t/r Oslo, men til hvilken «pris», for hva innebærer NIMBY og BANANA?

Påmeldingen er stengt.