Tønsberg Næringsforening

Frokostmøte 29. september

Mangfold som konkurransefortrinn

Mangfold  er en suksessfaktor for å kunne møte fremtidens utfordringer og virksomheter som jobber godt med inkludering kan ha et konkurransefortrinn. Hvordan kan en god sammensetning av mennesker med ulike egenskaper, erfaring og bakgrunn skape suksessrike bedrifter og et bedre samfunn?

 

På frokostmøtet blir vi blant annet bedre kjent med "Tønsberg inkluderer" - et samarbeidsprosjekt mellom NAV, kommune og næringsforeningene for å videreutvikle samarbeidet med næringslivet og arbeidsgivere i kommunen. 

 

TID: TORSDAG 29. SEPTEMBER KLOKKEN 08.00 - 10.00
STED: NAV TØNSBERG (Anton Jenssens gate 5, 3125 Tønsberg)

Påmeldingen er stengt.