Tønsberg Næringsforening

Frokostmøte 28. september

Det skjer mye spennende i Tønsberg regionen - og på dette frokostmøte setter vi fokus på arbeidet med strategisk næringsplan og tankene og planene for Kaldnes Vest.

Kaldnes Vest - mulighetenes bydel:

Kaldnes AS er det nye navnet på det vi kjenner som ACNOR. Kaldnes har fått nye eiere og nye personer satser i Tønsberg. Kaldnes eier byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest. Vi får møte adm. direktør Eirik Sunde som skal gi oss, som noen av de første, en innføring i hvilke tanker og planer de har for Kaldnes Vest.

Strategisk næringsplan - vi ønsker oss vekst i "nye " Tønsberg

Øystein Hjørnevik er ny næringssjef i Tønsberg og Re - og han har fokus på blant annet strategisk næringsplan. Øystein vil gi deg et innblikk i de ambisiøse tankene - og han ønsker i løpet av høsten å invitere flest mulig til å komme med innspill før planen godkjennes politisk nærmere jul.

Frokostmøte er gratis for medlemmer av Tønsberg Næringfsorening og Re Næringsforneing - for andre koster det 500 kr + mva

 

Tid: Torsdag 28. september kl 8 – 10. Frokost serveres fra kl 7.45

Sted: Brygga Kino

Påmeldingen er stengt.