Tønsberg Næringsforening

Frokostmøte

Veldig mange snakker i det offentlige rom om endringsledelse, men ofte det er for teoretisk. Når en bedrift trenger en omstilling er lederen automatisk under press. Og ofte er lederen «litt»  alene. Lederen har ansvaret, og i det ligger det ansvar overfor eiere, styre og arbeidsplasser. Det er en tøff situasjon å befinne seg i. Alle ledere har ikke utført ledelse i en endringsprosess tidligere, og frykten for å mislykkes er ofte stor.

Sted: Engø Gård

Praktisk imnfor kommer på mail dagen før frokostmøte til alle påmeldte.

Påmeldingen er stengt.