Tønsberg Næringsforening

Fagseminar

Bli kjent med "arbeidsplassen.no" og "min side – arbeidsgiver"

Har du ansvar for ansatte så inviterer vi til et informasjonsmøte om "arbeidsplassen.no"og "min side – arbeidsgiver" 

«Arbeidsplassen.no» og «Min side – arbeidsgiver» er NAV sin store satsning mot arbeidsgivere. Det har skjedd store endringer dette året, og møte har til hensikt å gi medlemmene i Tønsberg Næringsforening bedre kunnskap om NAV`s digitale tjenester. Det vil bli mulighet for spørsmål og direkte kontakt med NAV etter fellessamlingen.

Arbeidsplassen.no er rekruttering, kandidatskøk og annonsering.
Min side – arbeidsgiver er sykefraværsoppfølging, statistikk mm.

TID: 21. NOVEMBER KLOKKEN 14 - 16
STED: STASJONEN 8. ETASJE
Det serveres kaffe/te.

 

Påmeldingen er stengt.